บทความที่น่าสนใจ

olisa q10 ช่วยเรื่องอะไร สำหรับดูแลสุขภาพในร่างกาย ทั้งผู้ป่วยและไม่ป่วย เพื่อป้องกันโรค
ไขมันในเลือดสูง คือ ภาวะที่ร่างกายมีไขมันในเลือดมากกว่าปกติ โดยไขมันในเลือดส่วนใหญ่ หมายถึง โคเลสเตอรอล (Cholesterol) หรือ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพที่ไม่แสดงอาการ โดยเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคร้ายต่างๆ โดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือด